Veřejná zakázka: Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění služebních vozů ČSÚ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 172
Systémové číslo: P15V00000032
Počátek běhu lhůt: 02.10.2015
Nabídku podat do: 23.10.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění služebních vozů ČSÚ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění služebních vozidel ČSÚ. Pojištění bude zahrnovat pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (dále POV), havarijní pojištění služebních vozů (dále HAV) zadavatele, dále pojištění čelního skla, úrazové pojištění a asistenční služby v rozsahu požadovaném zadavatelem. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně popsán v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek s názvem „Specifikace předmětu plnění“. Pojištění se bude vztahovat na vozidla uvedená v seznamu, který tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek.

Uchazeči jsou povinni:
• dodržet minimální rozsah pojištění uvedený v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek.
• vyplnit tabulku – rozsah pojištění, která je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český statistický úřad
 • IČO: 00025593
 • Poštovní adresa:
  Na padesátém 3268/81
  100 82 Praha 10
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 348590

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky