Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Systémová integrace ArcGIS for Server
Odesílatel Petr Fencl
Organizace odesílatele Český statistický úřad [IČO: 00025593]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2017 16:39:40
Předmět Výzva

výzva k podání nabídek