Veřejné zakázky Českého statistického úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český statistický úřad
IČO: 00025593
ID profilu zadavatele ve VVZ: 348590
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/cesky-statisticky-urad

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování podpory pro programové vybavení GWAVA
nadlimitní Hodnocení 14.07.2016 06.09.2016 14:00
Programové vybavení pro zpracování a prezentaci výsledků voleb a referend
nadlimitní Hodnocení 22.06.2016 15.08.2016 10:00
Poskytování služeb správy a rozvoje informačního systému základní registr osob - ROS
nadlimitní Hodnocení 06.06.2016 15.09.2016 14:00
Zajištění datových služeb pro ČSÚ
nadlimitní Hodnocení 06.05.2016 16.08.2016 10:00
Komplexní zajištění přípravy a konání voleb v letech 2014 až 2018
nadlimitní Vyhodnoceno 03.02.2014 24.03.2014 14:00
Nákup školících služeb pro ICT
podlimitní Vyhodnoceno 20.09.2013 15.11.2013 09:00
všechny zakázky