Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup osobních automobilů
Odesílatel Petr Fencl
Organizace odesílatele Český statistický úřad [IČO: 00025593]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2018 15:42:51
Předmět Výzva

výzva k podání nabídek