Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Správa non-IT technologií na centrálním výpočetním středisku
Odesílatel Martin Frisch
Organizace odesílatele Český statistický úřad [IČO: 00025593]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2018 14:58:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je uvedena v příloze - "Vysvětlení ZD č. 1.pdf". Vzhledem k upřesnění zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 5. 2018 do 14:00 hod.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (298.31 KB)