Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Podpora a rozvoj SIS
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb pro funkční bloky Statistického informačního systému zadavatele (dále jen „funkční bloky SIS“, které jsou specifikovány v příloze č. 8 Závazného návrhu smlouvy). Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, v Závazném návrhu smlouvy vč. příloh.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak-czso.cz) do jednotlivých částí veřejné zakázky
systémová čísla:
1. část VZ - P17V00000062
2. část VZ - P17V00000063
3. část VZ - P17V00000067
4. část VZ - P17V00000068
Kontakt: Ing. Lucie Petrásková
e-mail: VEREJNEZAKAZKY@czso.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.01.2018 10:00
Datum zahájení: 07.12.2017 17:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):