Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Správa non-IT technologií na centrálním výpočetním středisku
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je správa non-IT technologií na centrálním výpočetním středisku
(dále také CVS) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Mezi non-IT technologie umístěné na CVS Českého statistického úřadu patři:
- zařízení na dodávku nepřerušitelného zdroje energie (UPS),
- rozvaděče elektrické energie v RACK skříních (PDU),
- chladicí jednotky,
- monitorovací zařízeni fyzikálních veličin;
- stabilní zhášecí zařízení (SHZ).
Aktuální stav technologií, kterých se týká tato zakázka, je detailněji popsán v Příloze č. 1 Výzvy a zadávacích podmínek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak-czso.cz)
Kontakt: Mgr. Martin Frisch
e-mail: VEREJNEZAKAZKY@czso.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.05.2018 14:00
Datum zahájení: 30.04.2018 07:50