VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. 3. (ev.č. 009/2013) na dílčí veřejnou zakázku s názvem „Část 1, Fáze 2, Etapa IV, Implementace dopočtových algoritmů v databázi Central
Datum poslední změny 25.11.2013 09:49:41

Výzva k podání nabídky (minitendr) č. 3
Veřejná zakázka zadávaná na základě rámcové smlouvy „Služby odborné podpory IT související s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“
uzavřená dne 30. 8. 2010 se dvěma uchazeči:
ORSIA, spol. s r. o., se sídlem Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 15030261
Ing. Václav Dostál, místem podnikání Kolářského 271, 533 74 Horní Jelení, IČO: 42912792

PřílohyDoplňující informace