prováděcí smlouva č. 4 na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Evidenční systém - etapy IV - VI“
Datum poslední změny 26.03.2015 13:18:00

Jde o dílčí zakázku, které jsou součástí veřejné zakázky z roku 2010 „Služby odborné podpory IT související s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, a která není na profilu zadavatele uveřejněna.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace