Zapůjčení zařízení a posílení síťové infrastruktury, nadstandardní podpory Novell, hosting techniky a poskytnutí datového připojení pro zátěžové testy
Datum poslední změny 23.03.2016 16:32:10

Veřejný zadavatel Česká republika - Český statistický úřad tímto uveřejňuje v souladu s ustanovením § 85 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), písemnou zprávu zadavatele a dle § 147a odst. 2 zákona smlouvu o zapůjčení zařízení a posílení síťové infrastruktury, nadstandardní podpory Novell, hosting techniky a poskytnutí datového připojení pro zátěžové testy, která byla uzavřena na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění o podlimitní veřejné zakázce s názvem „Zapůjčení zařízení a posílení síťové infrastruktury, nadstandardní podpory Novell, hosting techniky a poskytnutí datového připojení pro zátěžové testy“, které bylo vyhlášeno na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 20. srpna 2013 o rozpuštění sněmovny a vyhlášení předčasných voleb v termínu 25. – 26. října 2013 avizovaném prezidentem ČR Milošem Zemanem. Z důvodů výše uvedených zadavatel zahájil zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona, tj. v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace