VZ Poskytování služeb systémové podpory produktů Novell a upgrade systému IdM - uveřejnění dokumentů
Datum poslední změny 25.03.2015 12:27:43

Veřejný zadavatel Česká republika - Český statistický úřad tímto uveřejňuje na svém profilu:
- dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) odůvodnění veřejné zakázky,
- dle ustanovení § 85 odst. 4 písemnou zprávu zadavatele a
- dle ustanovení § 147a odst. 2 zákona dodatek č. ev. ČSÚ: 084-2014-D ke Smlouvě o dodávce licencí k duševnímu vlastnictví a poskytnutí s tím spojených služeb, který byl uzavřen na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění o podlimitní veřejné zakázce s názvem Poskytování služeb systémové podpory produktů Novell a upgrade systému IdM.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona je uvedeno v bodě č. 7 uveřejněné písemné zprávy zadavatele.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace