Vysvětlení k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení prostřednictvím profilu zadavatele E-zak s názvem: „Komplexní zajištění přípravy a konání voleb v letech 2014 až 2018“
Datum poslední změny 12.06.2014 13:05:23

Veřejný zadavatel zahájil výše uvedenou veřejnou zakázku, která byla rozdělena na 2 části dle ustanovení § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, prostřednictvím profilu zadavatele E-zak pod systémovým číslem VZ: P14V00000002. Následně ji po administrativní nápravě ukončil a výsledky jednotlivých částí veřejné zakázky uveřejnil na profilu zadavatele E-zak pod novým systémovým číslem VZ: P14V00000012. Pod tímto číslem se předmětná zakázka nachází duplicitně, již ve fázi zadáno.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace