Vysvětlení k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení prostřednictvím profilu zadavatele E-zak s názvem: „Nákup školících služeb pro ICT“
Datum poslední změny 12.06.2014 13:05:10

Veřejný zadavatel zahájil výše uvedenou veřejnou zakázku, která byla rozdělena na 6 částí dle ustanovení § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, prostřednictvím profilu zadavatele E-zak pod systémovým číslem VZ: P13V00000039. Následně ji po administrativní nápravě ukončil a výsledky jednotlivých částí veřejné zakázky uveřejnil na profilu zadavatele E-zak pod novým systémovým číslem VZ: P14V00000015. Pod tímto číslem se předmětná zakázka nachází duplicitně, již ve fázi zadáno.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace