VZ Poskytování služeb systémové podpory produktů Novell
Datum poslední změny 31.03.2016 16:03:32

Veřejný zadavatel Česká republika - Český statistický úřad tímto uveřejňuje na svém profilu:
- dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) odůvodnění veřejné zakázky,
- dle ustanovení § 85 odst. 4 písemnou zprávu zadavatele a
- dle ustanovení § 147a odst. 2 zákona dodatek č. ev. ČSÚ: 180-2014-D ke Smlouvě o dodávce licencí k duševnímu vlastnictví a poskytnutí s tím spojených služeb, který byl uzavřen na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění o veřejné zakázce s názvem "Poskytování služeb systémové podpory produktů Novell".
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona je uvedeno v bodě č. 7 uveřejněné písemné zprávy zadavatele.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace