Maintenance SW Oracle pro ČSÚ (včetně ROS) a služby On-Site podpory systému Oracle na rok 2017 - výzva k podání nabídky č. 2
Datum poslední změny 13.01.2017 10:23:29

Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Maintenance SW Oracle pro ČSÚ (včetně
ROS) a služby On-Site podpory systému Oracle na rok 2017“ (dále jen „VZ“) byl v souladu s § 82
odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“),
uchazeč, o jehož nabídce zadavatel rozhodl jako o nejvhodnější, vyzván k uzavření smlouvy.
Vybraný uchazeč neposkytl řádnou součinnost dle ustanovení § 82 odst. 4, a zadavatel tak v souladu
s tímto ustanovením vyzval k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí - TECHNISERV IT, spol. s r.o.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace