Uveřejňování skutečně uhrazené ceny za rok 2017
Datum poslední změny 14.03.2018 11:40:20

Rok plnění smlouvy: 2017
Cena v Kč vč. DPH: 511 528,00 Kč

Uveřejňování skutečně uhrazené ceny až od roku 2016 dle nové povinnosti u smluv nad 500 000 Kč bez DPH dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohyžádné přílohy