Uveřejnění skutečně uhrazené ceny za rok 2020
Datum poslední změny 24.03.2021 18:54:35

Rok plnění smlouvy: 2020
Cena v Kč vč. DPH: 395 670,00 Kč

Uveřejňování skutečně uhrazené ceny až od roku 2016 dle nové povinnosti u smluv nad 500 000 Kč bez DPH dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohyžádné přílohy