Uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů
Datum poslední změny 28.08.2013 11:29:45

Veřejný zadavatel Česká republika - Český statistický úřad uveřejňuje v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace