Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Správa non-IT technologií na centrálním výpočetním středisku
Odesílatel Martin Frisch
Organizace odesílatele Český statistický úřad [IČO: 00025593]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2018 15:16:50
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - doplnění formuláře

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a opravený formulář pro zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze. Vzhledem k upřesnění zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 5. 2018 do 14:00 hod.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (298.31 KB)
- Příloha č. 3 - Závazný formulář pro zpracování nabídkové ceny_oprava.xlsx (12.85 KB)