Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění redundantní komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb
nadlimitní Zadáno 28.06.2018 09.08.2018 10:30
Zajištění komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb
nadlimitní Zadáno 28.06.2018 09.08.2018 10:00
Zajištění komunikace a zabezpečení přebíracích míst
nadlimitní Zadáno 26.06.2018 08.08.2018 10:00
Poskytnutí služby zátěžových testů prezentačních serverů pro prezentaci výsledků voleb
nadlimitní Zadáno 19.06.2018 30.07.2018 14:30
Zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb
nadlimitní Zadáno 19.06.2018 10.08.2018 10:00
Obnova infrastrukturních serverů
nadlimitní Zadáno 11.06.2018 25.07.2018 10:00
Pravidelný svoz a rozvoz zásilek ČSÚ dle daného harmonogramu v Praze a na vybraných krajských pracovištích
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 22.06.2018 10:00
Podpora a rozvoj SIS - Evidenční systém a Výkazy podle IČO
nadlimitní Zadáno 24.05.2018 02.07.2018 14:00
Studie proveditelnosti na vytvoření infrastruktury GIS pro potřeby SLDB 2021 a implementace směrnice INSPIRE
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 10:00
Správa non-IT technologií na centrálním výpočetním středisku
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2018 22.05.2018 14:00
Nákup osobních automobilů - opakovaně
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 10.05.2018 10:00
Vypracování projektové dokumentace – „Rozšíření kanalizace a přívodu vody v areálu RZ ČSÚ Lipno – Kobylnice“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2018 18.04.2018 14:00
Nákup osobních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 12.04.2018 10:00
Nákup elektřiny a zemního plynu na komoditní burze pro rok 2019
podlimitní Zadáno 15.03.2018 15.03.2018 09:00
Stavební opravy budovy KS ČSÚ v Plzni
podlimitní Zadáno 12.03.2018 03.04.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››