Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace – „Rozšíření kanalizace a přívodu vody v areálu RZ ČSÚ Lipno – Kobylnice“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 278
Systémové číslo: P18V00000016
Evidenční číslo zadavatele: LIP/2018
Datum zahájení: 09.04.2018
Nabídku podat do: 18.04.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace – „Rozšíření kanalizace a přívodu vody v areálu RZ ČSÚ Lipno – Kobylnice“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace „Rozšíření kanalizace a přívodu vody v areálu RZ ČSÚ Lipno – Kobylnice“ pro územní rozhodnutí a vypracování prováděcí projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně výkazu výměr, rozpočtu a inženýrské činnosti a zajištění rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu v rámci inženýrské činnosti, a to na základě již zhotovené Studie proveditelnosti stavby zpracované v únoru 2017 Projektovým a grafickým atelierem Pavel Grbač a Zdeněk Marhoun.

Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 a č. 3 této Výzvy a zadávacích podmínek (dále jen „Výzva“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřená výzva VZMR 1
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 155 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český statistický úřad
 • IČO: 00025593
 • Poštovní adresa:
  Na padesátém 3268/81
  10000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 638357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak-czso.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky