prováděcí smlouva č. 5 na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Subsystém CENTRAL – Etapa V – kontrolní výstupy“
Datum poslední změny 26.03.2015 13:10:53

Jde o dílčí zakázku, které jsou součástí veřejné zakázky z roku 2010 „Služby odborné podpory IT související s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, a která není na profilu zadavatele uveřejněna

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace