Předběžná tržní konzultace k připravované VZ "Terénní práce SLDB 2021"
Datum poslední změny 16.04.2018 14:09:42

Zadavatel v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce pro sčítání lidu, domů a bytů s názvem „Terénní práce SLDB 2021“.

PřílohyDoplňující informace