Uveřejnění skutečně uhrazené ceny za rok 2018
Datum poslední změny 21.03.2019 15:30:16

Rok plnění smlouvy: 2018
Cena v Kč vč. DPH: 13 849 987,91 Kč

Přílohyžádné přílohy