Uveřejnění plnění VZ "Poskytování služeb správy a rozvoje registru osob"
Datum poslední změny 05.03.2020 11:26:50

Veřejný zadavatel Česká republika - Český statistický úřad tímto na svém profilu uveřejňuje dle ustanovení § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon") skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy evid. č. ČSÚ 156-2018-S (uzavřena ve smyslu ustanovení § 29 písm. b) bod 3 zákona a uveřejněna v Registru smluv).

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace