Uveřejnění skutečně uhrazené ceny za rok 2019
Datum poslední změny 05.03.2020 11:26:50

Rok plnění smlouvy: 2019
Cena v Kč vč. DPH: 70 464 154,59 Kč

Přílohyžádné přílohy