Uveřejnění skutečně uhrazené ceny za rok 2020
Datum poslední změny 24.03.2021 17:03:41

Rok plnění smlouvy: 2020
Cena v Kč vč. DPH: 44 928 474,58 Kč

Přílohyžádné přílohy