Uveřejnění skutečně uhrazené ceny za rok 2021
Datum poslední změny 24.03.2022 16:03:22

Rok plnění smlouvy: 2021
Cena v Kč vč. DPH: 34 973 993,67

Přílohyžádné přílohy