Uveřejnění skutečně uhrazené ceny za rok 2023
Datum poslední změny 15.03.2024 12:52:17

Rok plnění smlouvy: 2023
Cena v Kč vč. DPH: 27 576 868,00

Přílohyžádné přílohy