Veřejná zakázka: Komplexní zajištění přípravy a konání voleb v letech 2014 až 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 96
Systémové číslo: P14V00000002
Evidenční číslo zadavatele: 348590
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 480318
Počátek běhu lhůt: 03.02.2014
Nabídku podat do: 24.03.2014 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní zajištění přípravy a konání voleb v letech 2014 až 2018
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel tímto opětovně zadává zbývající dvě části veřejné zakázky, které byly dle § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ zrušeny (z původních čtyř částí nadlimitní veřejné zakázky předběžně oznámených ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 06. 2013 pod evidenčním číslem formuláře 7301011057376). Zrušení těchto dvou částí bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek dne 05. 12. 2013 pod evidenčním číslem formuláře 7351011057376 a dne 03. 01. 2014 pod evidenčním číslem formuláře 7451021057376.

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování služeb spočívajících v jednotlivých činnostech potřebných po dobu přípravy a zpracování výsledků voleb v letech 2014 – 2018, konkrétně činnostech spočívajících v (i) provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci výsledků voleb a (ii) zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Seznam předpokládaných voleb a jejich termínů, které by se měly konat v průběhu doby realizace této veřejné zakázky, tj. v průběhu let 2014 – 2018, je obsažen v příloze č. 4 k této zadávací dokumentaci. Zadavatel uchazeče výslovně upozorňuje na skutečnost, že se jedná o seznam voleb a jejich termínů, které lze předpokládat v okamžiku zahájení zadávacího řízení této veřejné zakázky a který se může v průběhu let 2014 – 2018, změnit. Ke změně může dojít jak z hlediska předpokládaných termínů jednotlivých voleb, tak z hlediska celkového počtu jednotlivých voleb nebo možných souběhů voleb. Informace o termínech konání jednotlivých voleb a případných soubězích budou zadavatelem upřesněny před zahájením plnění pro případ konkrétních voleb způsobem stanoveným ve smlouvě (výzvy k plnění pro jednotlivé volby). Volbami se pro účely této veřejné zakázky rozumí rovněž referendum.

Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) části ve smyslu § 98 ZVZ. Jeden uchazeč může podat nabídku buď pro jednu část veřejné zakázky, nebo pro druhou část. Uchazeč nesmí současně podat nabídku (ať již samostatně nebo společně s jiným uchazečem) pro obě části veřejné zakázky,
V návaznosti opakovaně zadávaných dvou částí této veřejné zakázky na úspěšně ukončené části výše uvedené původní veřejné zakázky (která měla čtyři části), tímto zadavatel upozorňuje, že vítězní uchazeči části „Zajištění komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb“, a části „Provedení zátěžových testů volebních prezentačních serverů“, nemohou podávat nabídku pro část 1 této veřejné zakázky, protože by kontrolovali vlastní činnost prostřednictvím provádění penetračních testů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český statistický úřad
 • IČO: 00025593
 • Poštovní adresa:
  Na padesátém 3268/81
  10000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 638357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy