Veřejné zakázky Českého statistického úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český statistický úřad
IČO: 00025593
ID profilu zadavatele ve VVZ: 638357
Adresa profilu na e-tržišti: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=%C4%8Cesk%C3%BD%20statistick%C3%BD%20%C3%BA%C5%99ad/detail-profilu/CSU/zahajene-zakazky
Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezak-czso.cz/

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora a rozvoj SIS
nadlimitní Hodnocení 07.12.2017 23.01.2018 14:00
Komplexní zajištění přípravy a konání voleb v letech 2014 až 2018
nadlimitní Vyhodnoceno 03.02.2014 24.03.2014 14:00
Nákup školících služeb pro ICT
podlimitní Vyhodnoceno 20.09.2013 15.11.2013 09:00
všechny zakázky