Veřejná zakázka: Podpora a rozvoj vybraných aplikací SIS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 156
Systémové číslo: P15V00000016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 506791
Počátek běhu lhůt: 18.05.2015
Nabídku podat do: 06.08.2015 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora a rozvoj vybraných aplikací SIS
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky je:
- podpora a rozvoj SW;
- podpora programového vybavení specifikovaných funkčních bloků;
- podpora a specifikace nových a změnových požadavků na databázové, aplikační a komunikační prostředí;
- zajištění provozuschopnosti a dostupnosti specifikovaných funkčních bloků dle parametrů uživatelských požadavků;
- poskytování služeb specialistů odborných profesí v oblasti rozvoje existujícího SW na základě požadavků zadavatele konkretizovaných ve výzvě na dílčí plnění.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technických podmínek a v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je uvedena v závazném návrhu rámcové smlouvy (zejména v jeho přílohách), který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu dle CPV kódů:
- Informační systémy 48810000-9
- Help desk a podpůrné služby 72253000-3
- Podpora programového vybavení 72261000-2
- Implementace programového vybavení 72263000-6
- Programování aplikačního programového vybavení 72212000-4
- Testování programového vybavení 72254000-0

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 689 113 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český statistický úřad
 • IČO: 00025593
 • Poštovní adresa:
  Na padesátém 3268/81
  100 82 Praha 10
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 348590

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky