Veřejná zakázka: Zajištění služeb připojení do CMS na roky 2013 až 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 72
Systémové číslo: P13V00000026
Evidenční číslo zadavatele: VZ č. 014/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 359089
Počátek běhu lhůt: 02.07.2013
Nabídku podat do: 27.06.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění služeb připojení do CMS na roky 2013 až 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění služeb připojení do Centrálního místa služeb (dále jen "CMS") pro zadavatele (služby IP VPN).
Zadavatel požaduje služby datového připojení do prostředí CMS přes Interconnect formou IP VPN o kapacitě 10 Mbit/s.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Poskytování služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy“ (dále „ KIVS“), jehož zadavatelem je Ministerstvo vnitra ČR (dále „MV“), bylo z rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pozastaveno předběžným opatřením (zrušeným až dne 18. 02. 2013), tak že není možné v původním termínu do 28. 03. 2013 (stanoveným usnesením vlády ČR č. 385 ze dne 30. 05. 2012) zahájit poskytování služeb KIVS. Proto MV předložilo vládě ČR návrh, aby za využití ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona umožnila jednotlivým zadavatelům prodloužit již existující smlouvy na poskytování služeb KIVS na dobu nezbytně nutnou do ukončení nového zadávacího řízení, s ustanovením o možnosti výpovědi bez uvedení důvodu, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tento návrh MV přijala vláda ČR usnesením č. 138 ze dne 27. 02. 2013 s tím, že i nadále budou zadavatelé postupovat podle výše zmíněného usnesení vlády ČR č. 385 ze dne 30. 05. 2012, tj. dle schválené koncepce centralizovaného nákupu datových přípojek KIVS do CMS.
  Zájemcem, který bude vyzván zadavatelem k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, a se kterým bude na základě jednání uzavřena smlouva na poskytování služeb připojení do CMS na období 2013 až 2017 pro Český statistický úřad, je společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60 193 336, DIČ: CZ60 193 336.
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český statistický úřad
 • IČO: 00025593
 • Poštovní adresa:
  Na padesátém 3268/81
  10000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 638357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky