Veřejná zakázka: Oprava ploché střechy KS ČSÚ v Hradci Králové

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 74
Systémové číslo: P13V00000028
Počátek běhu lhůt: 14.08.2013
Nabídku podat do: 30.08.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava ploché střechy KS ČSÚ v Hradci Králové
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy ploché střechy v administrativní budově krajské správy ČSÚ v Hradci Králové na adrese: Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové 3, v rozsahu výkazu výměr specifikovaného v Příloze číslo 1 – Cenový návrh zadávací dokumentace.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV: 45260000-7 Střešní práce a jiné specializované stavební práce

Rozsah předmětu plnění této veřejné zakázky je vymezen takto:
 demontáže a příprava podkladu;
 provedení opravy hydroizolačních vrstev;
 klempířské konstrukce
Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Cenový návrh a v příloze č. 5 – Technologický postup prací, zadávací dokumentace
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou o dílo, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 490 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český statistický úřad
 • IČO: 00025593
 • Poštovní adresa:
  Na padesátém 3268/81
  10000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 638357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky