Veřejná zakázka: Komplexní zajištění přípravy a konání voleb v letech 2014 až 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 76
Systémové číslo: P13V00000030
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 348590
Počátek běhu lhůt: 24.09.2013
Nabídku podat do: 25.11.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní zajištění přípravy a konání voleb v letech 2014 až 2018
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování služeb spočívajících v jednotlivých činnostech potřebných po dobu přípravy, průběhu a zpracování výsledků voleb v letech 2014 – 2018, konkrétně činnostech spočívajících v (i) zajištění komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb, (ii) provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci výsledků voleb, (iii) zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb a (iv) provedení zátěžových testů volebních prezentačních serverů. Seznam předpokládaných voleb a jejich termínů, které by se měly konat v průběhu doby realizace této veřejné zakázky, tj. v průběhu let 2014 – 2018, je obsažen v příloze č. 4 zadávací dokumentaci. Zadavatel uchazeče výslovně upozorňuje na skutečnost, že se jedná o seznam voleb a jejich termínů, které lze předpokládat v okamžiku zahájení zadávacího řízení této veřejné zakázky a který se může v průběhu let 2014 – 2018, změnit. Ke změně může dojít jak z hlediska předpokládaných termínů jednotlivých voleb, tak z hlediska celkového počtu jednotlivých voleb nebo možných souběhů voleb. Informace o termínech konání jednotlivých voleb a případných soubězích budou zadavatelem upřesněny před zahájením plnění pro případ konkrétních voleb způsobem stanoveným ve smlouvě (výzvy k plnění pro jednotlivé volby). Volbami se pro účely této veřejné zakázky rozumí rovněž referendum.
Tato veřejná zakázka je rozdělena na čtyři (4) části ve smyslu § 98 ZVZ. Jeden uchazeč může podat nabídku buď pro jednu libovolnou část veřejné zakázky, nebo pro libovolnou kombinaci částí 1, 3 a 4. Uchazeč, který bude podávat nabídku pro část 2, nesmí současně podat nabídku (ať již samostatně nebo společně s jiným uchazečem) pro zbývající tři části veřejné zakázky, tj. pro část 1 a/nebo pro část 3 a/nebo pro část 4 veřejné zakázky.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
1.Klasifikace předmětu 1. části veřejné zakázky (CPV)
72300000-8 | Datové služby
64210000-1 | Telefonní služby a přenos dat
64212100-6 | Sužby krátkých textových zpráv (SMS)
72415000-2 | Webové operační hostingové služby
50312300-8 | Opravy a údržba zařízení datové sítě
2. Klasifikace předmětu 2. části veřejné zakázky (CPV)
72254000-0 | Testování programového vybavení
72254100-1 | Testování systémů
3. Klasifikace předmětu 3. části veřejné zakázky (CPV)
72261000-2 | Podpora programového vybavení
50312100-6 | Opravy a údržba sálových počítačů
4.Klasifikace předmětu 4. části veřejné zakázky (CPV)
72261000-2 | Podpora programového vybavení

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 80 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český statistický úřad
 • IČO: 00025593
 • Poštovní adresa:
  Na padesátém 3268/81
  100 82 Praha 10
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 348590

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy