Veřejná zakázka: Služby odborné podpory IT související s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33
Systémové číslo: P12V00000024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 218627
Počátek běhu lhůt: 14.08.2012
Nabídku podat do: 08.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služby odborné podpory IT související s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění, na které bude s vybranými uchazeči uzavřena rámcová smlouva, jsou
služby specialistů konkrétních oborů, jejichž úkolem bude zejména provádění konzultační,
poradenské, analytické, programátorské a testovací činnosti v oblasti zabezpečení, instalace,
vývoje a vyhotovení programového vybavení a datových struktur související s centrálním
zpracováním statistických úloh. Předpokladem je znalost zpracování statistických úloh a
statistických metod, znalost databázového systému ORACLE a problematiky datových
skladů.
Řešení musí zajišťovat vazby na ostatní systémy IS ČSÚ, zejména na statistický
metainformační systém. Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující činnosti:
 Analytické, programátorské a testovací činnosti související s návrhem a vývojem
datových tržišť.
 Konzultace s budoucími interními uživateli zadavatele o obsahu konkrétních tržišť.
 Návrh a tvorba datových modelů, ETL procesů a tvorba výstupů.
 Vytváření testovacích scénářů, indikace chyb, návrh řešení a koordinace nápravy.
Podstata předmětu plnění spočívá v poskytování služeb specialistů odborných profesí na
základě konkrétních požadavků zadavatele vymezených ve výzvě na plnění dílčí veřejné
zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český statistický úřad
 • IČO: 00025593
 • Poštovní adresa:
  Na padesátém 3268/81
  100 82 Praha 10
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 348590

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky