Veřejná zakázka: Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění služebních vozů ČSÚ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 88
Systémové číslo: P13V00000042
Počátek běhu lhůt: 02.11.2013
Nabídku podat do: 15.11.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění služebních vozů ČSÚ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění služebních vozidel ČSÚ. Pojištění bude zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel (povinné ručení), havarijní pojištění služebních vozidel zadavatele, dále pojištění čelního skla, úrazové pojištění a asistenční služby v rozsahu požadovaném zadavatelem. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně popsán v příloze č. 1. Pojištění se bude vztahovat na vozidla uvedená v seznamu, který tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek.

Tyto zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad na uzavření dvou pojistných smluv.

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka není rozdělena na části a uchazeči jsou tedy povinni podat nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky.
Uchazeči jsou povinni dodržet minimální rozsah pojištění uvedený v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek. Uchazeč vyplní tabulku – rozsah pojištění, která je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč nedodrží u nabízeného pojištění závazné (minimální) parametry uvedené v příloze č. 1 zadávacích podmínek, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen Odchylky od těchto parametrů, které budou provedeny ve prospěch zadavatele, se připouštějí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český statistický úřad
 • IČO: 00025593
 • Poštovní adresa:
  Na padesátém 3268/81
  10000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 638357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky