Informace zadavatele

Název Poslední změna
Uveřejnění plnění VZ "Poskytování služeb správy a rozvoje registru osob" 15.03.2024
Uveřejnění smlouvy k VZMR "Poskytování servisní podpory spisové služby ČSÚ" 24.03.2021
Skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů 31.03.2020
VZ Nákup dat pro Evropský registr skupin podniků - EGR 21.03.2019
Předběžná tržní konzultace k připravované VZ "Terénní práce SLDB 2021" 16.04.2018
Maintenance SW Oracle pro ČSÚ (včetně ROS) a služby On-Site podpory systému Oracle na rok 2017 - výzva k podání nabídky č. 2 13.01.2017
Skutečně uhrazená cena a seznam subdodavatelů 31.03.2016
VZ Poskytování služeb systémové podpory produktů Novell 31.03.2016
VZ Zabezpečení podpory software Oracle na rok 2014 - uveřejnění písemné zprávy zadavatele a smlouvy 30.03.2016
Zapůjčení zařízení a posílení síťové infrastruktury, nadstandardní podpory Novell, hosting techniky a poskytnutí datového připojení pro zátěžové testy 23.03.2016
Uveřejnění týkající se prováděcí smlouvy č. 6 ke smlouvě 218/2010 v rámci projektu Redesign SIS 02.03.2016
Uveřejnění k VZ 009 Výstupní systémy - Veřejná databáze z roku 2010 - projekt Redesign 26.03.2015
Uveřejnění k VZ 005 Právní, odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek - projekt Redesign 26.03.2015
prováděcí smlouva č. 4 na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Evidenční systém - etapy IV - VI“ 26.03.2015
prováděcí smlouva č. 5 na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Subsystém CENTRAL – Etapa V – kontrolní výstupy“ 26.03.2015
VZ Poskytování služeb systémové podpory produktů Novell a upgrade systému IdM - uveřejnění dokumentů 25.03.2015
Uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě 04.02.2015
VZ Migrace aplikací Soustavy statistických registrů - SSREG 07.08.2014
Vysvětlení k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení prostřednictvím profilu zadavatele E-zak s názvem: „Komplexní zajištění přípravy a konání voleb v letech 2014 až 2018“ 12.06.2014
Vysvětlení k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení prostřednictvím profilu zadavatele E-zak s názvem: „Nákup školících služeb pro ICT“ 12.06.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Licenční smlouva ke statistickému SW Blaise pro rok 2014 - uveřejnění smlouvy 12.03.2014
Uveřejnění smluv 10.12.2013
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. 3. (ev.č. 009/2013) na dílčí veřejnou zakázku s názvem „Část 1, Fáze 2, Etapa IV, Implementace dopočtových algoritmů v databázi Central 25.11.2013
Písemná zpráva zadavatele - Výzva č. 5 - CENTRAL 24.10.2013
Písemná zpráva zadavatele - Výzva č. 4 - EVID 24.10.2013
Uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů 09.09.2013
Uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů 28.08.2013
Dodatečné informace k Výzvě č. 4 23.08.2013
RSIS_VZ010A_Výzva_4_EVID 14.08.2013
RSIS_VZ010_Výzva 5_CENTRAL 14.08.2013
1 2  ››